Kombinovanje LED panela
Pogledajte moguće formate i način sklapanja

Mogućnosti LED ekrana

Osnovna karakteristika LED ekrana je MODULARNOST. Mogućnosti kombinovanja naših panela su neograničene i mogu zadovoljiti sve zahteve po pitanju formata.

Od standardnog video zida u dimenzijama 325×295 ili 390×245 cm, preko reklama pored sportskih igrališta do nestandardnih oblika koji mogu da zadovolje Vaše potrebe. Ostalo je stvar mašte…

Formati koji se upotrebljavaju:

Kompozitni, Komponentni, Komponentni sa Y sinhroznizacijom, S-video, DVI, VGA

Inovativnost LED ekrana

Najsavremeniji i najatraktivniji INDOOR ekran velikog formata na ovim prostorima za Vaše prezentacije.

LED ekrani
Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike LED ekrana

Upotreba INDOOR
Vidljiva površina diode 5.08mm
LED-a po pikselu (RGB) 2/1/1
Veličina panela (š,v,d) 650x487x165mm
Minimalna udaljenost posmatrača 5m
Horizontalni ugao vidljivosti 160 stepeni
Vertikalni ugao vidljivosti 160 stepeni
Rezolucija (pixel/m2) 38750
Brzina osvežavanja 600 Hz
Dubina boja 16 bit
Broj boja 281 bilion
Osvetljenje 3000 cd/m2
Maksimalna potrošnja energije 0.8 kW po panelu
Prosečna potrosnja energije 0.3 kw po panelu

Raspoložive konekcije/ulazi

Izvori emitovanja slike su zivi prenosi priključenjem kamere/miks pulta ili prezentacije na svim raspoloživim medijima.

Vaš video u formatu: Avi, Mpeg, WMV, Divx, VHS
Slideshow od JPEG ili BMP slika
Flash ili Powerpoint prezentaciju
na DVD-u, CD-u, Hard disc-u ili flash stick-u


..prikazaćemo u rezoluciji 800x600 / 1024x768px